Niezwykły wpływ przekładów na literaturę

17.11.2014, godzina 12:02

W obecnych czasach znaleźliśmy się pod sporym wpływem procesu globalizacji. Świat stał się globalną wioską. Możemy pracować i podróżować niemal w każdym miejscu na Ziemi. Dla wielu z nas w dalszym ciągu problemem jest bariera językowa. Warto zaznaczyć jednak, że pomimo nieznajomości języków obcych mamy na przykład szansę poznać osiągnięcia literatury świata. Pomocą są dla nas w tym miejscu nowoczesne tłumaczenia Wrocław. Trudno uzmysłowić sobie, iż ktoś z nas znałby języki z całego świata. Warto zaznaczyć tymczasem, że wybitnych pisarzy mamy szansę spotkać na całym świecie. Niemożność zapoznania się z ich twórczością z pewnością oznaczałaby dla nas znaczną stratę. Bez wątpienia mamy szansę wysnuć śmiałą tezę, iż bez pracy tłumaczy wielu znakomitych pisarzy nie zaczęłoby własnej kariery. Spora część twórców przyznaje bowiem, iż ich kariera zaczęła się od zapoznania się z dziełem obcojęzycznego pisarza, który został ich wzorem do naśladowania. Widzimy więc, iż współczesne tłumaczenia Wrocław mogą odegrać istotną rolę nie tylko dla odbiorców literatury, ale też dla jej autorów. Trzeba zaznaczyć tymczasem, że praca tłumacza często okazuje się być niedoceniana. Niejednokrotnie fascynujemy się kunsztem autora, równocześnie zapominając o wkładzie tłumacza. Z oczywistych powodów główną zasługę musimy przypisać pisarzowi. To on bowiem wykreował fabułę, to jemu trzeba przypisać pomysł. Nie wolno jednak zapominać, iż profesjonalne tłumaczenia Wrocław mają niebagatelny wkład w ostateczną wersję udostępnioną w naszym ojczystym języku. Z jakiego powodu tak się dzieje? Przykładowo powinniśmy zaznaczyć, iż tłumacz mógłby mnie używać bogatych środków artystycznych, czy bogatego słownictwa. Tłumaczenie będzie oczywiście poprawne. Nie oznacza to jednak, że stanie się ciekawe w odbiorze.